Informacja na temat III Forum Spółdzielczego

W dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Wyższej Szkole Bankowej odbyło się III Forum Spółdzielcze poświęcone współpracy spółdzielni mieszkaniowych z władzami samorządowymi.

Organizatorami III Forum Spółdzielczego w  Bydgoszczy był Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Toruniu i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowych.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski, Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zalewski, Prezydenta Miasta Inowrocławia Pan Ryszard Brejza, Prezydenta Miasta Grudziądza Pan Maciej Glamowski, przedstawiciele spółek i przedsiębiorstw miejskich i przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

W trakcie spotkania przedstawiono przykłady dobrej współpracy, pomiędzy samorządami a spółdzielniami mieszkaniowymi. Poruszono kwestie gospodarki odpadami, zaopatrzenia w wodę i ciepło, parkingów i terenów zielonych. Rozmawiano o polityce senioralnej miast i roli osiedlowych klubów spółdzielczych. Dzielono się doświadczeniem w pozyskiwaniu środków unijnych przez spółdzielnię i omówiono plany poszerzenia grona beneficjentów tych środków o spółdzielnie mieszkaniowe. Pokazano na przykładzie współpracy spółdzielni mieszkaniowych z samorządem miasta Torunia, iż przy dobrej współpracy również i spółdzielnia mieszkaniowa może występować z wnioskami i przedstawiać mieszkańcom projekty, realizowane ze środków budżetu obywatelskiego.

Podczas debaty podkreślano, iż dla wielu Polaków mieszkanie to największy majątek, jakim dysponują. O wartości tego majątku decyduje w dużym stopniu sposób zarządzania nieruchomościami, w których mieszkanie się znajduje. Spółdzielnie mieszkaniowe są bardzo dobrą i sprawdzoną formą takiego zarządzania. Zasoby spółdzielcze wyróżniają się dobrym stanem technicznym i sanitarno-porządkowym, wiele spółdzielni prowadzi działalność społeczną, kulturalną i oświatową.

Uczestnicy III Forum zgodnie stwierdzili, iż problematyka spółdzielczości mieszkaniowej powinna być stale obecna w przestrzeni społecznej. Wyrażali gotowość do uczestnictwa w debacie publicznej dotyczącej mieszkalnictwa, gospodarki komunalnej oraz wszystkich zagadnień związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.

Bo spółdzielczość mieszkaniowa to najlepsza wspólnota !