Co spowodowało że w Bydgoszczy powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowych?

Z chwilą rozpoczęcia transformacji ustrojowej w naszym kraju uruchomiony został proces zmian w spółdzielczości mieszkaniowej pod szczytnym hasłem dostosowania tej formy gospodarowania do warunków wolnego rynku. Szkoda, że działania legislacyjne szybko zostały ukierunkowane na likwidację spółdzielni mieszkaniowych lub – jak to ma miejsce po ostatniej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  – jeśli nie paraliżują, to znacznie utrudniają ich działalność. Stowarzyszenie, które reprezentujemy powstało aby temu przeciwdziałać.

Co spowodowało że w Bydgoszczy powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowych?

Z chwilą rozpoczęcia transformacji ustrojowej w naszym kraju uruchomiony został proces zmian w spółdzielczości mieszkaniowej pod szczytnym hasłem dostosowania tej formy gospodarowania do warunków wolnego rynku. Szkoda, że działania legislacyjne szybko zostały ukierunkowane na likwidację spółdzielni mieszkaniowych lub – jak to ma miejsce po ostatniej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  – jeśli nie paraliżują, to znacznie utrudniają ich działalność. Stowarzyszenie, które reprezentujemy powstało aby temu przeciwdziałać.

Od kiedy i w jaki sposób działa stowarzyszenie?

Działania zapobiegające niszczeniu spółdzielni zaczęliśmy w czerwcu 2020. Najpierw z pomocą Zespołu Inicjatywnego Członków Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, następnie poprzez zarejestrowane w KRS Ogólnopolskie Stowarzyszenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Bydgoszczy. Pracowaliśmy bardzo intensywnie, biorąc udział w dziesiątkach spotkań z posłami do Sejmu RP, zarówno w terenie jak i w parlamencie. Wraz z regionalnymi środowiskami spółdzielczymi zorganizowaliśmy w Bydgoszczy, a potem w Toruniu I i II Forum Spółdzielcze, w których uczestniczyli posłowie i europosłowie z naszego regionu, prezydenci i burmistrzowie miast z naszego województwa. Wymiernym efektem I Forum, które odbyło się w 2014 roku była petycja przeciw likwidacji spółdzielczości, pod którą podpisało się 3000 osób. Petycja przesłana została do najwyższych władz państwowych RP i Sejmu.

Jakie efekty przyniosły nasze działania?

Przyczyniliśmy się w bardzo dużym stopniu do wycofania z Sejmu projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych autorstwa PO z 2012 roku. Protestowaliśmy także w 2017 roku przeciw wniesieniu pod obrady Sejmu projektu ustawy o spółdzielniach oraz ustawy – Prawo spółdzielcze autorstwa Kukiz’15, biorąc jednocześnie udział w pracach ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa nad projektem rządowym ustawy. Naszym zdaniem – dobrej ustawy, z której po nocnych obradach Senatu w dniu 19 lipca 2017 roku nic nie zostało, która następnego dnia przyjęta została przez Sejm, a 2 sierpnia podpisana przez Prezydenta. Nasze pisma kierowane do Premiera, Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu oraz posłów rządzącej koalicji nic niestety nie wniosły.

Jakie efekty przyniosły nasze działania?

Przyczyniliśmy się w bardzo dużym stopniu do wycofania z Sejmu projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych autorstwa PO z 2012 roku. Protestowaliśmy także w 2017 roku przeciw wniesieniu pod obrady Sejmu projektu ustawy o spółdzielniach oraz ustawy – Prawo spółdzielcze autorstwa Kukiz’15, biorąc jednocześnie udział w pracach ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa nad projektem rządowym ustawy. Naszym zdaniem – dobrej ustawy, z której po nocnych obradach Senatu w dniu 19 lipca 2017 roku nic nie zostało, która następnego dnia przyjęta została przez Sejm, a 2 sierpnia podpisana przez Prezydenta. Nasze pisma kierowane do Premiera, Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu oraz posłów rządzącej koalicji nic niestety nie wniosły.

Historia i działania do 2015 roku

W dniach 21-25 i 28-29.05.2012r., w trakcie wszystkich 7 części Walnego Zgromadzenia Członków Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zostały złożone przez członków tej spółdzielni wnioski o podjęcie inicjatywy i [...]

Początki OSCSM

Zespół Inicjatywny 2012r.